•               میله ارت تمام مسCOPPER EARTH ROD 

   

   

               high strength coupling کوپلینگ      

   

   

   

  •  میله های ارت ، براساس درخواست می تواند تمام مس و با قطر و طول های مختلف انتخاب شود. بدیهی است این نوع میله ارت را باید به کمک وسایل مخصوصی در زمین کوبید که نشکند و خم نشود . کوپلر ها معمولا از برنز انتخاب می شوند و سرچکش خور فولادی است.
   

  سر چکش خور   driving head

   

  DRIVING TIPنوک نافذ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • میله ارت مغز فولاد با روکش مس    COPPER BOND STEEL CORE EARTH ROD

  این میله ارت مطابق استاندارد UL 467 از مغز فولاد(SAE 1010/1020) و روکش از مس خالص به ضخامت254 حداقل254 میکرون به روش الکترولیز ساخته میشود، برای بالا بردن مقاومت مکانیکی دنده ها، از روش رولینگ سرد استفاده شده است .

  از طرفی چون با در نظر گرفتن استاندارد باید دنده ها در اندازگیری5/8" و یا3/4" از ماشین رولینگ خارج شود بالاجبار قطر واقعی میله ها قبل از ورود به رولینگ14.03 و17.03 میلیمتر محاسبه شده و مطابق استاندارد در اندازه های نامی16 و20 میلیمتر نام گذاری میشود.

   

  کوپلینگ HIGH STRENGTH COPPER ALLOY COUPLING

   

  سر چکش خور   driving head

   

   

   

   

   

   

   

  DRIVICING TIPنوک نافذ

                

منو فارسی