شرکت اسپاک
espak.ir

ارائه دهنده کلیه تجهیزات، قطعات و لوازم استاندارد مورد احتیاج پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و مخابرات !

میله ارت تمام مس

              میله ارت تمام مسCOPPER  EARTH ROD 

 

 

              high strength coupling کوپلینگ      

 

 

 

  •  میله های ارت ، براساس درخواست می تواند تمام مس و با قطر و طول های مختلف انتخاب شود. بدیهی است این نوع میله ارت را باید به کمک وسایل مخصوصی در زمین کوبید  که نشکند و خم نشود . کوپلر ها معمولا از برنز انتخاب می شوند و سرچکش خور فولادی است.
 

سر چکش خور    driving  head

 

DRIVING TIP نوک نافذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منو فارسی