شرکت اسپاک
espak.ir

ارائه دهنده کلیه تجهیزات، قطعات و لوازم استاندارد مورد احتیاج پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و مخابرات !

Previous Next

الکتریک

سيتم زمين، سيستم حفاظت  بدنه خارجي ساختمان از صاعقه، سيستم حفاظت تجهيزات و سيستم هاي الكترونيكي در مقابل صاعقه و پيامدهاي آن (Surge Protection System)، انواع ارسترهاي حفاظتي، شيلدينگ و مقابله با تهديدات الكترومغناطيسي، آب بندي كابل و لوله از گذرگاه بين دو منطقه Multi Cable Transit و ...

 

منو فارسی