MCT


نتایج 1 تا 18 از کل 18 نتیجه

RGS


قالب مدل RGS براي كاربردهاي دريايي به كار مي رود.

RGSF/RGSFB


RGSF طرح هاي استانداردي از RGS مي باشد و امكان نصب قالب را ...

RGSC


RGSC قالبی با گوشه های گرد وانحنادارمی باشد

RGSK/RGSbtb


این قالب طرح امتدادی شکل قالب RGS می باشد که دارای شیارهای ...

RGSR


این قالب در مکان های که امکان فشار بسیار زیاد بر قالب وجود ...

RGB/RGG


Rgb قالب استانداردی از mct brattberg می باشد

RGP-round holes/RGPO


Rgp قلب گرد از جنس lycron می باشد که با بلو ک های پرکننده ...

FRAMES/SLEEVES


غلاف های کروی شکل به همراه rgp در زمان نصب بکار می رود.

STAYPLATE


در بین هر ردیف از بلوک ها قرا می گیرد وباعث سادگی عملیات ...

COMPRESSION PLATE


.در انتهای اخرین ردیف از بلو کها قرار می گیرد

STG-ENDPACKING


این قطعه به منظور کامل شدن عملیات آب بندی مابین صفحه متراکم ...

PGT-PRESS WEDGE


یک قطعه جایگزین برای stg ,compression plate می باشد ومی ...

END PACKING PULLER


ابزاری است که برای دمونتاژکردن سیستم بکار می رود.

STANDARD INSERT BLOCKS


بلوک های در برگیرنده کابل های با قطر 4mmتا 100mm راپوشش می ...

SPARE BLOCKS


فضاهای خالی در قالب برای توسعه آینده توسط بلوک های توپر ...

ADDBLOCK


یازده سایز مختلف از addblock موجود می باشد با جدا سازی باله ...

U-Blocks


استفاده از u-block به ما این امکان را می دهد که بلوک های ...

منو فارسی